top of page
Blaenau Ffestiniog NVW-C82-1011-0469-A4W
Blaenau Ffestiniog NVW-C82-1011-0469-A4W

Yr Ysgol Gymunedol

Sylfaen i`r dyfodol mewn awyrgylch gartrefol

 

Ysgol gymysg 11-16 oed fechan yw Ysgol y Moelwyn. Lleolir hi ar gyrion tref arbennig Blaenau Ffestiniog a gwasanaetha ardal ddaearyddol eang gan gynnwys tref Blaenau Ffestiniog, Tanygrisiau, Manod, Llan Ffestiniog, Maentwrog, Gellilydan a Thrawsfynydd.

 

Mae Ysgol y Moelwyn yn ysgol sy’n gofalu am ei disgyblion gyda`i gwreiddiau yn ddwfn yn y gymuned. Yma mae pob plentyn yn bwysig ac yn cael pob cyfle i ddatblygu ac ehangu doniau. Mae Corff Llywodraethol yr ysgol, y Pennaeth a’r staff wedi ymrwymo i gynnig sylfaen da i bob disgybl mewn awyrgylch gartrefol. Yn Ysgol y Moelwyn bydd eich plentyn yn derbyn:

 

  1. addysg o safon uchel gan staff caredig a chydwybodol.

  2. trefn a disgyblaeth dda.

  3. awyrgylch ddiogel a chartrefol i dyfu ynddo.

  4. dewis eang o weithgareddau allgyrsiol.

  5. adnoddau a chyfleusterau safonol.

bottom of page