top of page

Pwy ydy pwy?

Mrs. Eleri Moss

Mrs. Mari Roberts

Mr. Daniel Roberts

Ms. Sharon Davies

Mrs. Elin Williams

Mrs. Rhian Williams

Miss. Georgia Churm

Ms. Erin Owen

Mr. Joseff Edwards

Ms. Amy Cairns

Mr. Gai Thomas

Mrs. Ffion Williams

Mr. Rhys Davies

Mrs. Sara Edwards

Mrs. Ceri Lane

Mr. Gareth Davies

Mr. Edward Roberts

Ms. Suzanne Roberts

Ms. Lisa Hughes

Mrs. Annette Morris

Mrs. Carys Thomas

Mrs. Cheryl Lloyd-Owen

Miss. Alwen Williams

Mr. Ceri Roberts

Mr. Daniel Bell

Miss. Llinos Jones

Mr. Barry Evans

Miss. Marion Hughes

Mrs. Liza Thomas

Ms. Delyth Tanner

Ms. Emma Jones

Mrs. Val Williams

Mr. Wil Gruffydd

Mr. Gethin Roberts

Mrs. Maria Tanner

Ms. Alanna Jones

Ms. Teleri Lewis

Mrs. Mena Price

Miss. Gwerfyl Jarrett

Mrs. Arwen Humphreys

Mrs. Sharon Jones

Mrs. Eirian Barkess

Miss. Michelle Payne

Ms. Christine McKenzie

Mr. Dylan Jones

Mrs. Morwenna Roberts

Mrs. Nia Hughes

Mrs. Alison Copsey

Ms. Wendy Evans

Mrs. Eira Kirkman

Mrs. Tammy Whitehead

Mrs. Olive Jones

Pennaeth, Pontio Cynradd

Dirprwy Bennaeth, Pennaeth CA4, Pennaeth Cymraeg

Pennaeth Cynorthwyol, Cydlynydd STEM

Aelod Cyswllt UDRH, Pennaeth Saesneg, Pennaeth blwyddyn 7

Aelod Cyswllt UDRH, Pennaeth Cerdd a Drama

Athrawes Gymraeg, Pennaeth Blwyddyn 8 a 9

Athrawes Saesneg

Pennaeth Hanes, Athrawes Gymraeg

Athro Aml-Bynciol

Athrawes Aml-Bynciol

Athro Celfyddydau Mynegiannol

Pennaeth Adran Mathemateg

Athro Mathemateg

Pennaeth Gwyddoniaeth

Athrawes Gwyddoniaeth, Bioleg

Athro Ffiseg

Pennaeth Adran Daearyddiaeth

Pennaeth Adran Addysg Grefyddol

Pennaeth Adran Ieithoedd Tramor Modern

Pennaeth Adran Celf a Dylunio

Pennaeth Adran Bwyd a Maeth

Pennaeth Adran TGCh

Pennaeth Adran Addysg Gorfforol

Athro Addysg Gorfforol, Uwch Gymhorthydd

Pennaeth Cynhwysiad a Lles 

Swyddog Cynhwysiad

Swyddog Cynhwysiad

Uwch Gymhorthydd

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol, Swyddog Arholiadau

Ysgrifenyddes

Cymhorthydd Gweinyddol/Clerc i'r Llywodraethwyr

Derbynwraig

Technegydd

Gofalwr

Prif Gogydd

Cymhorthydd Cegin

Cymhorthydd Cegin

Cymhorthydd Cegin

Cymhorthydd Cegin

Cymhorthydd Cegin

Goruchwiliwr Cinio

bottom of page