top of page

Pwy ydy pwy?

Mrs. Eleri Moss

Mrs. Mari Roberts

Mr. Owain Huws

Ms. Sharon Davies

Mrs. Elin Williams

Mrs. Rhian Williams

Miss. Stephanie Haines

Mrs. Delyth Jones

Miss. Georgia Churm

Miss. Glesni Evans

Mr. Joseff Edwards

Mrs. Ffion Williams

Mrs. Gail Chart-Parry

Mrs. Elin Sion

Mrs. Ceri Lane

Miss. Gwenno Foster-Evans

Mr. Edward Roberts

Ms. Suzanne Roberts

Mrs. Annette Morris

Mrs. Carys Thomas

Mrs. Wendy Jenkins

Mrs. Cheryl Lloyd-Owen

Miss. Alwen Williams

Mr. Ceri Roberts

Mr. Daniel Bell

Miss. Llinos Jones

Miss. Marion Hughes

Mrs. Val Williams

Mrs. Arwen Humphreys

Miss. Alaw Llyfni Hunt

Mr. Sion Parry 

Mrs. Bethan Haf Jones

Mrs. Mena Price

Miss. Gwerfyl Jarrett

Mrs. Sharon Jones

Miss. Michelle Payne

Ms. Christine McKenzie

Mr. Dylan Jones

Ms. Wendy Evans

Pennaeth, Pennaeth Blwyddyn 7, Pontio Cynradd

Dirprwy Bennaeth, Pennaeth CA4, Pennaeth Cymraeg

Pennaeth Cynorthwyol, Pennaeth Strategol Maths a Gwyddoniaeth

Aelod Cyswllt Uwch Dim Rheoli, Pennaeth Saesneg

Aelod Cyswllt Uwch Dim Rheoli, Pennaeth Dyniaethau, Hanes

Athrawes Gymraeg

Pennaeth Adran Ffrangeg, Saesneg

Athrawes Iaith a Dyniaethau

Athrawes Saesneg

Athrawes Aml-Bynciol

Athro Aml-Bynciol

Pennaeth Adran Mathemateg

Athrawes Mathemateg

Athrawes Mathemateg

Athrawes Gwyddoniaeth, Bioleg

Athrawes Gwyddoniaeth, Ffiseg

Pennaeth Adran Daearyddiaeth

Pennaeth Addysg Grefyddol

Pennaeth Adran Celf a Dylunio

Pennaeth Adran Bwyd a Maeth

Pennaeth Adran Gerdd

Pennaeth Adran TGCh

Pennaeth Adran Addysg Gorfforol

Athro Addysg Gorfforol, Uwch Gymhorthydd

Pennaeth Cynhwysiad a Lles 

Swyddog Cynhwysiad

Uwch Gymhorthydd

Cymhorthydd dysgu

Cynhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Cymhorthydd dysgu

Swyddog Gweinyddol, Swyddog Arholiadau

Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol, Clerc i'r Llywodraethwyr

Ysgrifenyddes

Derbynwraig

Technegydd

Gofalwr

Gofalwraig

bottom of page