top of page

Gwefannau Pynciol

Cliciwch ar y linciau i fynd at y gwefannau pynciol:

Image by Catrin Ellis

CYMRAEG

Image by HalGatewood.com

GWYDDONIAETH

Geography Lesson

DAEARYDDIAETH

Image by Steve Johnson

CELF

Image by Maxim Hopman

TGCH

Image by Caleb Woods

SAESNEG

Image by Nosiuol

FFRANGEG

Religious

ADDYSG GREFYDDOL

Girls During Soccer Practice

ADDYSG GORFFOROL

Image by JESHOOTS.COM

MATHEMATEG

Image by Natalia Y

HANES

Sheet Music

CERDD

Preparing Food

BWYD A MAETH

bottom of page