top of page

Corff Llywodraethol y Moelwyn 2023-2024

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs. Bini Jones

Cynrychiolwyr AAA

Cyng. Elfed Roberts

Cyng. Lynda Jones

Cyng. Elfed ap Elwyn

Mr. Craig Jones

Cynrychiolwyr Cyfetholedig

Mrs. Bini Jones

Mrs. Bini Jones

Mr. Dafydd Jarrett

Is-Gadeirydd y Llywodraethwyr

Mr. Keith Davies

Cynrychiolwyr Rhieni

Mr. Keith Davies

Mrs. Sioned Hughes

Mr. Edwyn Roberts

Mrs. Leah Buckley

Mrs. Tesni James

Cynrychiolwyr Athrawon ac Ategol

Mrs. Mari Roberts

Mrs. Cheryl Lloyd-Owen

Mrs. Morwenna Roberts

Cynrychiolwyr AAA

Pwy ydy pwy?

Mrs. Bini Jones

Mr. Keith Davies

Cynrychiolwyr AAA

Cyng. Elfed ap Elwyn Jones

Cyng. Elfed Roberts

Cyng. Linda Jones

Cyng. Craig Jones

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Is-Gadeirydd y Llywodraethwyr

Dirprwy Bennaeth, Pennaeth CA4, Pennaeth Cymraeg

Pennaeth Cynorthwyol, Cydlynydd STEM

Aelod Cyswllt Uwch Dim Rheoli, Pennaeth Saesneg

bottom of page